the year of the hare /harens år
Textile works for the three waiting rooms and a corridor, the University Hospital of Gothenburg BOIC Sweden.
Commissioned by Västra Götaland Region. 2016, 2017
(from "Art in BOIC the University Hospital of Gothenburg" Swedish)
“Harens år”

I det stora balkongväntrummet på plan 1 möter vi Kazuyo Nomuras Harens år I form av en vägg med tusentals små fyllda cirklar av sytråd I olika nyanser. Inspirationen har hon fått från så kallade gröna väggar – väggar av växter.
Kazuyo Nomura arbetar i olika och tidkvävande textila tekniker. Cirklar som sys med symaskin och formas till skålar, De är små men har hög intensitet med individuell färg och form. Här finns en fascination för trådens egenart och uttryck när hon skapar textila verk som skildrar naturen både abstrakt och figurativt.
Placeringen i både horisontell och vertikal ordning skapar lugn i mångfalden, likt gröna väggar. I ett mindre väntrum på plan ett finns det mer figurativa verket Harens år/skogen, där vi ser broderi med skog och fågelmotiv. I verket Harens år/träd och fåglar, kombineras abstrakta och föreställande motiv i cirkelrunda paneler med broderi och måleri, utspridda på en väggyta i en korridor på samma plan.
- jag vill att min gestaltning bidar till att skapa en harmonisk och trevlig miljö. Textila strukturer och handens arbete som ger värme och lugn i rummet, särskild i högteknologiska miljöer som Bild- och interventionscentrum.
Titeln är hämtad från en finsk roman, harens år av Arto Paasilinna, där huvudpersonen Vatanen en dag kör på en harunge och räddar den till livet. Vatanen, som annars lever i en trist situation i staden, lämnar staden och ger sig ut i den finska skogen med harungen i famnen.