landscape

Textile works for the lift area and the stairwell, New Adult Psychiatry Växjo.
Commissioned by Region Kronoberg 2020.
(from "The Art of Adult Psychiatry and Habilitation" Swedish.)

"Landscape"
                             
Kazuyo Nomura arbetar ofta med natur som utgångspunkt i sin konst, och verket för nya vuxenpsykiatrin heter Landskap. Hon knyter an till det småländska landskapet som omger byggnaden, översatt i storskaliga verk i växtfärgat ullgarn och broderade textilier. I olika nivåer av abstraktion ger Nomura naturen en plats i byggnaden.
"Landskap är ett landområde grundat på både kulturella och geografiska särdrag som många människor starkt identifierar sig med, där naturen påverkar människor och människor påverkar naturen. Jag vill med mitt förslag knyta an till landskapet Småland." (Kazuyo Nomura)
Landskap på plan 1, vid hissområdet, tar form i en komposition av olika rutor, vävda i ull och lin. Nomura skapar ett väggfast landskap, som sett från ovan. Varje färgfält har vävts och växtfärgats för hand, färgerna kommer delvis av växter från den småländska floran som björklöv, ljung, grankotte, vitmåra. I trapphuset tar broderade träd plats. Träden ar broderade på handvävd ylle och påminner om landskapet utanför byggnadens väggar och tak.
I Nomuras konstnärskap är materialval, volym och struktur av stor betydelse. Textilen kontrasterar mot omkringliggande hårda ytskikt och bidrar med en känsla av värme och omsorg. Materialens och strukturernas variationer laddar konstverken med en närvaro av handen och görandet, och stimulerar ögat och tanken att upptäcka detaljer.
(ur katalogen ”Konsten i Vuxenpsykiatrin och habiliteringen” Region Kronoberg )